اطلاعات بازی

سرعت سرور 100000


تاریخ شروع

۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت: ۱۸:۰۰

زمان آزاد شدن منجنیق :

۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت: ۱۶:۰۰

زمان آزاد شدن ناتارها :

۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت: ۱۶:۰۰


جایزه سرور :

بازیکن برنده :
40.000 تومان
اعضای اتحاد برنده :
1000 سکه طلا هر نفر

زمان سرور 11:20:04 پارسی عربی English