اطلاعات بازی

سرعت سرور 100000


تاریخ شروع

۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت: ۱۸:۰۰

زمان آزاد شدن منجنیق :

۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت: ۱۶:۰۰

زمان آزاد شدن ناتارها :

۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت: ۱۶:۰۰


جایزه سرور :

بازیکن برنده :
40.000 تومان
اعضای اتحاد برنده :
1000 سکه طلا هر نفر

زمان سرور 7:39:23 پارسی عربی English