اطلاعات بازی

سرعت سرور 100000


تاریخ شروع

۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت: ۱۸:۰۰

زمان آزاد شدن منجنیق :

۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت: ۱۶:۰۰

زمان آزاد شدن ناتارها :

۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت: ۱۶:۰۰


جایزه سرور :

بازیکن برنده :
40.000 تومان
اعضای اتحاد برنده :
1000 سکه طلا هر نفر

زمان سرور 16:41:54 پارسی عربی English