?

اطلاعات جامع بازی

5 امپراطوری در بازی وجود دارند ، مغول ها ، پارس ها ، توتن ها ، رومی ها و گول ها ، که هر کدام از آنها معایب و مزایای خود را دارند،حتی سربازانی متفاوت دارند ، شما می توانید یکی از این قبایل را انتخاب کنید.

عرب ها

R?merنژاد مغول یکی قوی ترین نژاد ها در حمله است. سربازان خونخوار این نژاد به شدت وحشی هستند و از مرگ هراسی ندارند.. .


سربازان مغول
قدرت حمله قدرت دفاع در برابر پیاده نظام قدرت دفاع در برابر سواره نظام چوب خشت آهن گندم سرعت
نینجا قاتل 40 35 50 120 100 180 40 210
شمشیر زن قاتل 30 70 50 130 120 170 70 210
مهاجم بیرحم 70 40 25 150 160 210 80 245
جادوگر 0 10 5 210 240 30 60 700
شوالیه طنابدار 150 50 75 450 515 480 80 315
شوالیه مزدور 170 140 80 825 960 1200 270 350
نرده شکن 60 30 75 900 360 500 70 140
توپ جنگی 50 60 10 900 1200 600 60 105
ارباب 80 50 50 46125 40800 67500 65250 140
مهاجر 30 40 40 8700 7950 10800 8250 175

ویژگی ها
 • غارت دهکده ها : غارت از مخفیگاه ها به میزان 0.67
 • ساخت و ساز همزمان مزارع و معادن, ساختمان
 • افزایش قدرت دفاعی از طریق افزایش سطح دیوار شهر
 • تاجران با تجربه تر که قادرند منابع بیشتری حمل کنند 7500000 از هر منبع (سرعت : 77000000 فرسنگ در ساعت)
 • پیاده نظام و سواره نظام بسیار قوی.
 • توسعه گران و طولانی است .

پارس ها

R?merنژاد عرب قوی ترین سربازان را دارد ، سربازان بی باک و با شهامت که همیشه فرمانبردار هستند. .


سربازان پــارسی
قدرت حمله قدرت دفاع در برابر پیاده نظام قدرت دفاع در برابر سواره نظام چوب خشت آهن گندم سرعت
نیزه دار پارسی 20 35 50 180 150 225 45 210
جنگاور بیباک 65 30 10 150 195 240 105 175
سرباز نگهبان 100 90 75 225 240 315 120 245
پرندگان شکاری 0 10 5 210 240 30 60 700
تبرزن سواره 155 80 50 825 660 480 150 490
شوالیه عظیم الجسه پارسی 170 140 80 825 960 1200 270 350
فیل جنگی 60 30 75 1350 540 750 105 140
منجنیق 60 45 10 1425 2025 900 135 105
فرمانروای پارسی 80 50 50 46125 40800 67500 65250 140
مهاجر 30 40 40 8700 7950 10800 8250 175

ویژگی ها
 • ساخت و ساز همزمان مزارع و معادن, ساختمان
 • افزایش قدرت دفاعی از طریق افزایش سطح دیوار شهر
 • تاجران با تجربه تر که قادرند منابع بیشتری حمل کنند 6000000 از هر منبع (سرعت : 70000000 فرسنگ در ساعت)
 • پیاده نظام و سواره نظام بسیار قوی.
 • توسعه گران و طولانی است .

رومی ها

R?merامپراطوری رومی ها که با بکار گیری نخبگان علمی در معماری و ساخت و ساز شهر ها بی نظیر هستند، سربازان نخبه که ضمن دیدن آموزش های فراوان در دفاع و حمله متناسب هستند. سربازانی با قدرت دفاعی بالا در برابر حمله سواره نظام و پیاده نظام ، از آنجایی که زمان و هزینه آموزش دادن این سربازان گران است ، تجربه و بکارگیری آنها مفید تر از سایر سربازان است. وجود سواره نام سزار در بین ارتش این امپراطوری باعث دلگرمی کسانی خواهد بود که تازه بازی را شروع کرده اند. .


سربازان رومی ها
قدرت حمله قدرت دفاع در برابر پیاده نظام قدرت دفاع در برابر سواره نظام چوب خشت آهن گندم سرعت
لژیون 40 35 50 120 100 180 40 210
محافظ 30 65 35 100 130 160 70 175
شمشیر زن 70 40 25 150 160 210 80 245
جاسوس 0 20 10 140 160 20 40 560
شوالیه 120 65 50 550 440 320 100 490
شوالیه سزار 180 80 105 550 640 800 180 350
دژ کوب 60 30 75 900 360 500 70 140
منجنیق آتشین 75 60 10 950 1350 600 90 105
سناتور 50 40 30 30750 27200 45000 37500 140
مهاجر 0 80 80 5800 5300 7200 5500 175

ویژگی ها
 • ساخت و ساز همزمان مزارع و معادن, ساختمان
 • افزایش قدرت دفاعی از طریق افزایش سطح دیوار شهر
 • تاجران با تجربه تر که قادرند منابع بیشتری حمل کنند 2500000 از هر منبع (سرعت : 56000000 فرسنگ در ساعت)
 • پیاده نظام بی نظیر و قوی و سواره نظام متعادل ,
 • توسعه گران و طولانی است .

گول ها

Gallier سرزمین یونان که انسانهای صلح دوست در آن زندگی می کردند . سربازان این امپراطوری آموزش های دفاعی بیشتری نسبت به حمله می بینند. دفاع این سرزمین از حمله آن قوی تر است. د با قرار دادن تله در سر راه سربازان مهاجم باعث دستگیری آنها می شوند.سواره نظام هایی از جنس رعد که در سرعت بی همتا و مثال نزدنی هستند. این امپراطوری به کسانی که تازه با این بازی آشنا شده اند و هنوز تجربه ای ندارند سفارش می شود.


سربازان گول ها
قدرت حمله قدرت دفاع در برابر پیاده نظام قدرت دفاع در برابر سواره نظام چوب خشت آهن گندم سرعت
سرباز 15 40 50 100 130 55 30 245
شمشیر زن 65 35 20 140 150 185 60 210
ردیاب 0 20 10 170 150 20 40 595
رعد 90 25 40 350 450 230 60 665
کاهن 45 115 55 360 330 280 120 560
شوالیه گول 140 50 165 500 620 675 170 455
دژکوب 50 30 105 950 555 330 75 140
منجنیق 70 45 10 960 1450 630 90 105
رئیس قبیله 40 50 50 30750 45400 31000 37500 175
مهاجر 0 80 80 5500 7000 5300 4900 175

ویژگی ها
 • حداکثر سرعت یک سرباز در سرور متعلق به این نژاد است
 • دیوار شهر متوسط
 • تاجران با تجربه تر که قادرند منابع بیشتری حمل کنند 3750000 از هر منبع (سرعت : 84000000 فرسنگ در ساعت)
 • ظرفیت مخفیگاه 2 برابر نسبت به سایرین دارند
 • منجنیق ها و ماشین های جنگی گران
 • مهاجران ارزان قیمتن

توتن ها

Germaneآلمانی های گرسنه و خونخوار که به هیچ سرزمینی امان نمی دهند ، وجود این امپراطوری در همسایگی هر سرزمین خواب را از چشمان همسایگانش می رباید، داشتن حس انتقام در بین سربازان این سرزمین ، بی باکی در حملات و کشتار بیرحمانه از مهمترین ویژگی هاست؛ سربازان ارزان قیمت و سلحشور ، که با نوشیدن لیموناد های تازه سر به هوا می شوند. دفاع این سرزمین نسبت به سایر نژاد ها ضعیف تر است.بازیکنان خبره اکثرا با بهره گیری از استعداد های سربازان این امپراطوری خود را جزء نفرات برتر قرار می دهند


سربازان توتن ها
قدرت حمله قدرت دفاع در برابر پیاده نظام قدرت دفاع در برابر سواره نظام چوب خشت آهن گندم سرعت
گرزدار 40 20 5 95 75 40 40 245
نیزه دار 10 35 60 145 70 85 40 245
تبر زن 60 30 30 130 120 170 70 210
جاسوس 0 10 5 160 100 50 50 315
دلاور 55 100 40 370 270 290 75 350
شوالیه توتن 150 50 75 450 515 480 80 315
دژکوب 65 30 80 1000 300 350 70 140
منجنیق 50 60 10 900 1200 600 60 105
رئیس 40 60 40 35500 26600 25000 27200 140
مهاجر 10 80 80 7200 5500 5800 6500 175

ویژگی ها
 • غارت دهکده ها : غارت از مخفیگاه ها به میزان 0.67
 • دیوار خاکی آنها تقریبا غیر قابل تخریب است ، اما در قدرت دفاعی بی تاثیر است
 • تاجران با تجربه تر که قادرند منابع بیشتری حمل کنند 5000000 از هر منبع (سرعت : 42000000 فرسنگ در ساعت)
 • بسیار ارزان و سریع ساخته می شوند
 • ضعیف در دفاع