شما میتوانید به راحتی و در کمترین زمان ممکن در سیستم امتیازات ثبت نام کنید تا امتیازات شما در پایان هر سرور محاسبه شود و به جدول امتیازات اضافه شود.

ثبت نام برای حضور در جدول امتیازات

پس از ثبت نام یک کد یکتا برای شما ارسال خواهد شد لطفا در حفظ آن کوشا باشید
توجه: شما فقط یک بار در جدول امتیازات ثبت نام می کنید و نیازی به ثبت نام مجدد در هر سرور نیست
در هر سرور که بازی میکنید باید کد یکتای خود را در قسمتی که در داخل سرور مشخص شده وارد کنید تاامتیازات شما محاسبه شود و به جدول اضافه گردد.


انتخاب لقب شماایمیل شما
312385
کد یکتا را فراموش کرده ام

امتیاز شگفتی : 40 امتیاز به کسی که شگفتی جهان را 100 کند
امتیاز هجومی : به سه نفر اول هر کدام بترتیب 30-25-20 امتیاز
امتیاز مدافع : به سه نفر اول هر کدام بترتیب 25-20-15 امتیاز
امتیاز قهرمان : به سه نفر قهرمان برتر هر کدام بترتیب 10-8-5 امتیاز
امتیاز جمعیت : به نفر اول تا سوم به ترتیب 20-15-10 امتیاز و به نفرات چهارم تا ده هرکدام 5 امتیاز و به نفرات ده تا بیست هرکدام 3 امتیاز