اطلاعات بازی

سرعت سرور 20000000


تاریخ شروع

۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۸:۰۰

زمان آزاد شدن منجنیق :

۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت: ۱۶:۰۰

زمان آزاد شدن ناتارها :

۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ساعت: ۱۶:۰۰


جایزه سرور :

بازیکن برنده :
60.000 تومان
اعضای اتحاد برنده :
1000 سکه طلا هر نفر

زمان سرور 19:09:50 پارسی عربی English