اطلاعات بازی

سرعت سرور 20000000


تاریخ شروع

۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت: ۱۸:۰۰

زمان آزاد شدن منجنیق :

۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت: ۱۶:۰۰

زمان آزاد شدن ناتارها :

۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت: ۱۶:۰۰


جایزه سرور :

بازیکن برنده :
60.000 تومان
اعضای اتحاد برنده :
1000 سکه طلا هر نفر

زمان سرور 11:09:09 پارسی عربی English