اطلاعات بازی

سرعت سرور 20000000


تاریخ شروع

۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت: ۱۸:۰۰

زمان آزاد شدن منجنیق :

۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت: ۱۶:۰۰

زمان آزاد شدن ناتارها :

۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت: ۱۶:۰۰


جایزه سرور :

بازیکن برنده :
60.000 تومان
اعضای اتحاد برنده :
1000 سکه طلا هر نفر

زمان سرور 16:41:22 پارسی عربی English