اطلاعات بازی

سرعت سرور 10000000


تاریخ شروع

۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت: ۱۸:۰۰

زمان آزاد شدن منجنیق :

۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت: ۱۶:۰۰

زمان آزاد شدن ناتارها :

۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت: ۱۶:۰۰


جایزه سرور :

بازیکن برنده :
60.000 تومان
اعضای اتحاد برنده :
1000 سکه طلا هر نفر

زمان سرور 22:44:19 پارسی عربی English