اطلاعات بازی

سرعت سرور 10000000


تاریخ شروع

۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت: ۱۸:۰۰

زمان آزاد شدن منجنیق :

۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت: ۱۶:۰۰

زمان آزاد شدن ناتارها :

۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ساعت: ۱۶:۰۰


جایزه سرور :

بازیکن برنده :
60.000 تومان
اعضای اتحاد برنده :
1000 سکه طلا هر نفر

زمان سرور 12:22:44 پارسی عربی English